HAKKIMIZDA

KENT KONSEYLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu;
MADDE 76.- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yür:.ütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

206 Kurum/Kuruluşun katılımı ile oluşan Efeler Kent Konseyi
5 Haziran 2014 tarihinde ilk Genel Kurulunu yaparak Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerini belirledi.