ŞEHİR VE YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ

sehir-ve-yasam-bilgi-soleni

EFELER KENT KONSEYİ

ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ

LDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması ile ilgili aşamaları ve Şölen öncesinde, sırasında ve sonrasında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ kapsamında yürütülecek olan bütün bilimsel ve sosyal çalışmalardaki kuralları kapsamaktadır. Bu kapsamda; bilgi şöleni düzenleme ve yürütme kurulunun çalışmaları, bildiri hazırlanmasına ilişkin şekil şartları, bildirilerin gönderilmesi, kabul edilmesi, bildirilerin değerlendirmesine ilişkin hususları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Bildiri Gönderme Kuralları ve Şekil Şartları

Bildiri Gönderme Kuralları

Madde 3- ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ’ ne gönderilecek bildirilerde uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır.

a) Bildiriler Efeler Kent Konseyi aydinefelerkentkonseyi@gmail.com mail adresine  gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri  linki Efeler Kent Konseyi web internet sitesindene konulacak olup,  oradan yayımlanacaktır. Bildiriler daha önce yayımlanmış olabilir.  Bildiriler bilimsel hakem incelemesine tabii değildir.

b) Bildiri sahibine e-posta ile alındı mesajı iletilecektir.

c) Bildiri özetleri; özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde yazar ismi, kurum, iletişim bilgileri olmalıdır.

d) Kurul değerlendirmesi sonrasında düzeltme gerekli ise düzeltmeler, değerlendirme ya da düzeltme sonrası bildirinin kabul edilip edilmediği, sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.

e) Bir katılımcı en çok 2 bildiri ile ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ’ ne katılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildiri Hazırlama, Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Bildiri Hazırlama Kriterleri

Madde 4- ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ’ ne Araştırma ve Derleme olmak üzere İki tür bildiri gönderilebilir. Sunumlar sözlü olmak zorundadır.(poster sunum kabul edilmeyecektir)

Araştırma türü bildiriler:

  1. Başlık: Büyük harflerle çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde yazılmalı, kısa ve öz olmalıdır.
  • Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

c)            Giriş – Amaç – Yöntem-  Bulgular –  Sonuç –  Kaynaklar (APA) kısaca yazılmalıdır. 20 slaytlık sunumlar olmalıdır.

Derleme türü bildiriler:

  1. Başlık: Büyük harflerle çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde yazılmalı, kısa ve öz olmalıdır.
  • Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

c) Giriş –  Yöntem – Tartışma –  Kaynaklar (APA) kısaca yazılmalıdır. 20 slaytlık sunumlar olmalıdır.

Bildiri Değerlendirme Kriterleri

Madde 5 –  ŞEHİR- ÇEVRE -YAŞAM BİLGİ ŞÖLENİ Düzenleme Kurulu tarafından görevlendirilecek kurullar bildirileri Bildiri Değerlendirme Kriterlerine göre yapacaklardır.